Pages

13 November 2011

Bkav eDict - Từ điển tra nhanh

Bkav eDict - Từ điển tra nhanh giúp bạn tra cứu từ trực tiếp bằng cách di chuột tới từ cần tra (bất kì đâu trên màn hình) mà không cần gõ lại như thông thường. Bạn có thể tra nhanh ngay trong lúc đang duyệt web hay lúc đọc tài liệu word, excel, pdf… mà không cần chuyển sang cửa sổ của từ điển.

Để tra nhanh một từ bạn có thể dùng một trong những cách sau đây:
Bôi đen từ hoặc cụm từ cần tra, giữ phím Ctrl rồi mới nhả chuột
Giữ phím Ctrl và di chuột tới từ cần tra
Giữ phím Ctrl và bấm đúp vào từ cần tra
Trong trường hợp bạn muốn thay phím Ctrl bằng phím Shift hoặc phím Alt, bạn có thể thay đổi trong mục tùy chọn.

Link Download: http://edict.vn/

Nguồn: http://download.com.vn